BẢNG GIÁ LỐP ÔTÔ BRIDGESTONE 01.08.2011

 Bảng giá lốp ôtô Bridgestone tải và du lịch Áp dụng thống nhất trên toàn quốc
                          BẢNG GIÁ BÁN LẺ LỐP XE ÔTÔ  BRIDGESTONE DU LỊCH
                                             Áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2011
   Lốp xe máy, lốp xe ga        
STT Kích cỡ Dòng sản phẩm Mẫu gai Xuất xứ Giá bán lẻ
1 155/80R12 B-Series B250 In-đô       1,150,000
2 155/80R13 B-Series B250 In-đô          980,000
3 165/65R13 Turanza AR10 In-đô       1,120,000
4 165/80R13 B-Series B250 In-đô       1,020,000
5 175/70R13 Turanza AR10 In-đô       1,150,000
6 185/70R13 Turanza AR10 In-đô       1,190,000
7 175/65R14 Turanza AR10 In-đô       1,300,000
8 175/80R14 B-Series B250 In-đô       1,150,000
9 185/70R14 Turanza AR10 In-đô       1,300,000
10 185/80R14 B-Series B250 In-đô       1,190,000
11 185/80R14 B-Series S248 In-đô       1,190,000
12 195/65R14 Turanza AR10 In-đô       1,360,000
13 195/70R14 Turanza AR10 In-đô       1,340,000
14 195/55R15 Turanza ER30 In-đô       2,030,000
15 195/60R15 Turanza AR10 In-đô       1,480,000
16 205/65R15 B-Series B390 In-đô       1,880,000
17 215/65R15 Turanza AR10 In-đô       1,700,000
18 225/60R15 Turanza AR10 In-đô       1,920,000
19 30X950R15 Dueler D694 In-đô       3,200,000
20 31X1050R15 Dueler D673 In-đô       3,440,000
21 31X1050R15 Dueler D694 In-đô       3,260,000
22 P235/75R15 Dueler D689 In-đô       2,670,000
23 205/60R16 Turanza AR10 In-đô       1,860,000
24 215/55R16 Turanza AR10 In-đô       1,810,000
25 215/60R16 Turanza AR10 In-đô       1,970,000
26 225/50R16 Turanza AR10 In-đô       2,260,000
27 225/55R16 Turanza AR10 In-đô       2,070,000
28 225/60R16 Turanza AR10 In-đô       1,980,000
29 235/60R16 Dueler D687 In-đô       2,780,000
30 205/40R17 Turanza GR90 In-đô       2,770,000
31 215/50R17 Turanza GR90 In-đô       2,670,000
32 215/55R17 Turanza AR10 In-đô       2,450,000
33 225/45R17 Turanza GR90 In-đô       2,860,000
34 225/55R17 Turanza AR10 In-đô       2,600,000
35 215/35R18 Turanza GR90 In-đô       4,820,000
36 225/40R18 Turanza GR90 In-đô       3,340,000
37 155R12C   R623 In-đô       1,250,000
38 165R13C   R623 In-đô       1,550,000
39 175R13C   R623 In-đô       1,590,000
40 185R14C   R623 In-đô       1,820,000
41 195R14C   R623 In-đô       1,900,000
42 175/70R14 Turanza MY01 Thái       1,250,000
43 185/60R14 Turanza AR10 Thái       1,350,000
44 185/60R14 Turanza MY01 Thái       1,350,000
45 185/65R14 Turanza AR10 Thái       1,320,000
46 185/65R14 Turanza MY01 Thái       1,320,000
47 185/70R14 Turanza MY01 Thái       1,300,000
48 195/60R14 Turanza AR10 Thái       1,390,000
49 195/70R14 Turanza MY01 Thái       1,340,000
50 205/60R14 Turanza MY01 Thái       1,420,000
51 175/65R15 Ecopia EP100 Thái       1,790,000
52 185/55R15 Turanza AR10 Thái       1,810,000
53 185/55R15 Turanza MY01 Thái       1,810,000
54 185/55R15 Potenza RE030 Thái       1,810,000
55 185/60R15 Turanza AR10 Thái       1,480,000
56 185/60R15 Ecopia EP100 Thái       1,700,000
57 185/65R15 Turanza AR10 Thái       1,480,000
58 195/50R15 Turanza AR10 Thái       1,890,000
59 195/50R15 Turanza MY01 Thái       1,890,000
60 195/50R15 Potenza RE88 Thái       2,040,000
61 195/55R15 Turanza AR10 Thái       1,850,000
62 195/55R15 Turanza MY01 Thái       1,850,000
63 195/55R15 Potenza RE001 Thái       1,980,000
64 195/60R15 Turanza GR90 Thái       1,990,000
65 195/60R15 Turanza MY01 Thái       1,480,000
66 195/60R15 Potenza RE88 Thái       1,990,000
67 195/65R15 Turanza AR10 Thái       1,530,000
68 195/65R15 Ecopia EP100 Thái       1,870,000
69 195/65R15 Turanza ER300 Thái       1,530,000
70 195/65R15 Turanza GR90 Thái       1,530,000
71 195/65R15 Turanza MY01 Thái       1,530,000
72 205/60R15 Turanza AR10 Thái       1,750,000
73 205/60R15 Turanza GR90 Thái       1,700,000
74 205/60R15 Turanza MY01 Thái       1,750,000
75 205/65R15 Turanza AR10 Thái       1,820,000
76 205/65R15 Turanza GR90 Thái       1,980,000
77 205/65R15 Turanza MY01 Thái       1,820,000
78 205/70R15 Dueler D684 Thái       1,980,000
79 215/65R15 Turanza MY01 Thái       1,700,000
80 235/70R15 Dueler D694 Thái       2,420,000
81 265/70R15 Dueler D689 Thái       3,450,000
82 185/55R16 Ecopia EP100 Thái       1,860,000
83 195/50R16 Turanza AR10 Thái       1,860,000
84 205/45R16 Turanza MY01 Thái       2,040,000
85 205/45R16 Potenza RE001 Thái       2,170,000
86 205/50R16 Turanza MY01 Thái       1,980,000
87 205/50R16 Potenza RE001 Thái       1,980,000
88 205/55R16 Turanza AR10 Thái       2,200,000
89 205/55R16 Ecopia EP100 Thái       1,850,000
90 205/55R16 Turanza ER30 Thái       2,150,000
91 205/55R16 Turanza GR90 Thái       2,150,000
92 205/55R16 Turanza MY01 Thái       2,200,000
93 205/55R16 Potenza RE001 Thái       2,190,000
94 205/60R16 Turanza GR90 Thái       1,980,000
95 205/65R16 Turanza GR90 Thái       1,920,000
96 215/55R16 Turanza GR90 Thái       1,980,000
97 215/60R16 Ecopia EP100 Thái       2,060,000
98 215/60R16 Turanza ER33 Thái       2,190,000
99 215/60R16 Turanza GR90 Thái       2,160,000
100 225/55R16 Turanza GR90 Thái       2,360,000
101 225/60R16 Turanza GR90 Thái       2,100,000
102 235/60R16 Turanza GR90 Thái       2,390,000
103 245/70R16 Dueler D689 Thái       3,830,000
104 245/70R16 Dueler D840 Thái       3,830,000
105 265/70R16 Dueler D689 Thái       3,870,000
106 265/70R16 Dueler D694 Thái       3,550,000
107 205/40R17 Potenza RE001 Thái       2,760,000
108 205/45R17 Turanza MY01 Thái       2,270,000
109 205/50R17 Turanza MY01 Thái       2,160,000
110 215/45R17 Turanza GR90 Thái       2,780,000
111 215/45R17 Turanza MY01 Thái       2,640,000
112 215/45R17 Potenza RE001 Thái       2,780,000
113 215/50R17 Turanza MY01 Thái       2,490,000
114 215/55R17 Ecopia EP100 Thái       3,140,000
115 215/55R17 Turanza ER33 Thái       2,810,000
116 215/55R17 Turanza GR90 Thái       2,690,000
117 215/55R17 Turanza MY01 Thái       2,590,000
118 225/45R17 Turanza MY01 Thái       2,840,000
119 225/45R17 Potenza RE001 Thái       2,850,000
120 225/50R17 Turanza GR90 Thái       2,810,000
121 225/65R17 Dueler D470 Thái       4,160,000
122 235/45R17 Turanza MY01 Thái       3,690,000
123 235/45R17 Potenza RE001 Thái       4,110,000
124 265/65R17 Dueler D684 Thái       4,450,000
125 225/40R18 Potenza RE001 Thái       3,210,000
126 235/40R18 Potenza RE001 Thái       3,420,000
127 255/60R18 Dueler D684 Thái       4,860,000
128 195R15C   R623 Thái       1,880,000
129 205/70R15C   R623 Thái       1,940,000
130 225/70R15C Dueler D689 Thái       2,330,000
131 175/65R14 Turanza GR90 Nhật       1,700,000
132 185/60R14 Turanza GR90 Nhật       1,840,000
133 185/65R14 Turanza GR90 Nhật       1,840,000
134 195/60R14 Turanza GR90 Nhật       1,940,000
135 195/65R14 Turanza GR90 Nhật       1,940,000
136 185/65R15 Turanza GR90 Nhật       1,850,000
137 195/55R15 Turanza GR90 Nhật       2,380,000
138 195/80R15 Dueler D684 Nhật       2,370,000
139 195/80R15 Dueler D694 Nhật       2,370,000
140 205/50R15 Potenza RE001 Nhật       2,450,000
141 205/55R15 Potenza RE001 Nhật       2,430,000
142 205/65R15 Turanza ER30 Nhật       2,340,000
143 205/70R15 Dueler D694 Nhật       3,050,000
144 215/65R15 Turanza GR90 Nhật       2,380,000
145 215/70R15 Dueler D694 Nhật       3,160,000
146 215/75R15 Dueler D673 Nhật       2,980,000
147 215/75R15 Dueler D694 Nhật       3,050,000
148 225/70R15 Dueler D694 Nhật       3,210,000
149 235/70R15 Dueler D689 Nhật       3,520,000
150 235/70R15 Dueler D694 Nhật       3,430,000
151 235/75R15 Dueler D673 Nhật       3,080,000
152 235/75R15 Dueler D694 Nhật       3,210,000
153 265/70R15 Dueler D694 Nhật       3,960,000
154 265/70R15 Dueler D694 Nhật       3,960,000
155 30X950R15 Dueler D673 Nhật       3,760,000
156 32X1150R15 Dueler D673 Nhật       4,010,000
157 32X1150R15 Dueler D694 Nhật       4,080,000
158 33X1250R15 Dueler D673 Nhật       4,450,000
159 33X1250R15 Dueler D694 Nhật       4,540,000
160 P225/75R15 Dueler D694 Nhật       3,160,000
161 205/50R16 Turanza GR90 Nhật       2,610,000
162 205/55R16 Turanza ER30 Nhật       2,570,000
163 205/55R16 Turanza ER300 Nhật       2,570,000
164 205/55R16 Turanza ER300 Nhật       2,570,000
165 205/55R16 Potenza S001 Nhật       2,860,000
166 215/55R16 Potenza RE001 Nhật       2,640,000
167 215/60R16 Turanza ER30 Nhật       2,590,000
168 215/65R16 Dueler D689 Nhật       4,240,000
169 215/70R16 Dueler D687 Nhật       3,280,000
170 215/70R16 Dueler D694 Nhật       3,840,000
171 215/80R16 Dueler D689 Nhật       3,870,000
172 215/80R16 Dueler D694 Nhật       3,710,000
173 225/50R16 Turanza GR90 Nhật       2,820,000
174 225/50R16 Potenza RE001 Nhật       2,780,000
175 225/55R16 Potenza RE001 Nhật       2,780,000
176 225/55R16 Potenza S001 Nhật       2,980,000
177 225/75R16 Dueler D673 Nhật       3,760,000
178 225/75R16 Dueler D694 Nhật       3,810,000
179 225/75R16   R265 Nhật       3,760,000
180 235/70R16 Dueler D687 Nhật       4,030,000
181 235/70R16 Dueler D689 Nhật       4,120,000
182 235/70R16 Dueler D694 Nhật       3,970,000
183 235/80R16 Dueler D689 Nhật       4,170,000
184 235/85R16 Dueler D673 Nhật       3,630,000
185 235/85R16 Dueler D694 Nhật       3,780,000
186 245/70R16 Dueler D694 Nhật       4,110,000
187 245/75R16 Dueler D673 Nhật       2,240,000
188 245/75R16 Dueler D694 Nhật       4,010,000
189 265/75R16 Dueler D673 Nhật       4,360,000
190 265/75R16 Dueler D694 Nhật       4,360,000
191 275/70R16 Dueler D689 Nhật       4,680,000
192 275/70R16 Dueler D694 Nhật       4,550,000
193 285/75R16 Dueler D673 Nhật       5,280,000
194 205/40R17 Potenza S001 Nhật       4,060,000
195 205/45R17 Potenza RE001 Nhật       3,250,000
196 205/45R17 Potenza S001 Nhật       3,400,000
197 205/50R17 Potenza RE001 Nhật       4,010,000
198 205/50R17 Potenza S001 Nhật       4,010,000
199 215/40R17 Potenza RE001 Nhật       4,010,000
200 215/45R17 Potenza S001 Nhật       4,110,000
201 215/50R17 Potenza RE001 Nhật       4,010,000
202 215/55R17 Potenza RE001 Nhật       3,870,000
203 215/55R17 Potenza S001 Nhật       3,870,000
204 225/45R17 Potenza RFT RE050 Nhật       4,800,000
205 225/45R17 Potenza S001 Nhật       4,800,000
206 225/50R17 Potenza RE001 Nhật       3,760,000
207 225/50R17 Potenza RFT RE050 Nhật       3,950,000
208 225/50R17 Potenza S001 Nhật       3,760,000
209 225/55R17 Turanza GR90 Nhật       3,300,000
210 225/55R17 Potenza RE001 Nhật       3,300,000
211 225/55R17 Potenza S001 Nhật       3,630,000
212 225/60R17 Dueler DHPS Nhật       4,890,000
213 225/65R17 Dueler DHPS Nhật       5,090,000
214 235/45R17 Turanza GR90 Nhật       4,110,000
215 235/45R17 Potenza S001 Nhật       4,190,000
216 235/50R17 Potenza S001 Nhật       4,190,000
217 235/55R17 Turanza GR90 Nhật       3,370,000
218 235/60R17 Turanza ER30 Nhật       3,280,000
219 235/65R17 Dueler D683 Nhật       3,420,000
220 235/65R17 Dueler DHPS Nhật       3,630,000
221 235/65R17 Turanza ER30 Nhật       4,750,000
222 245/40R17 Potenza RE001 Nhật       3,590,000
223 245/40R17 Potenza S001 Nhật       3,950,000
224 245/45R17 Turanza GR90 Nhật       3,760,000
225 245/45R17 Potenza RE001 Nhật       3,920,000
226 245/45R17 Potenza RFT RE050 Nhật       5,250,000
227 245/45R17 Potenza S001 Nhật       3,900,000
228 245/50R17 Potenza RFT RE050 Nhật       4,950,000
229 255/40R17 Potenza RE001 Nhật       4,900,000
230 255/40R17 Potenza S001 Nhật       4,900,000
231 265/65R17 Dueler D683 Nhật       5,580,000
232 265/65R17 Dueler D694 Nhật       4,970,000
233 275/65R17 Dueler D694 Nhật       5,090,000
234 275/65R17 Dueler D840 Nhật       5,500,000
235 285/65R17 Dueler D683 Nhật       5,610,000
236 215/45R18 Potenza S001 Nhật       5,590,000
237 225/40R18 Turanza EL400 Nhật       6,090,000
238 225/40R18 Potenza RFT RE050 Nhật       6,620,000
239 225/40R18 Potenza S001 Nhật       6,540,000
240 225/45R18 Turanza GR90 Nhật       4,500,000
241 225/45R18 Potenza RE001 Nhật       4,500,000
242 225/45R18 Potenza S001 Nhật       4,500,000
243 225/65R18 Dueler DHPS Nhật       5,170,000
244 235/40R18 Turanza GR90 Nhật       5,170,000
245 235/40R18 Potenza S001 Nhật       5,170,000
246 235/50R18 Turanza GR90 Nhật       5,410,000
247 235/50R18 Potenza RE001 Nhật       5,410,000
248 235/50R18 Potenza S001 Nhật       5,410,000
249 235/55R18 Dueler DHPS Nhật       5,940,000
250 235/60R18 Dueler DHPS Nhật       5,990,000
251 245/35R18 Potenza S001 Nhật       6,920,000
252 245/40R18 Turanza GR90 Nhật       5,520,000
253 245/40R18 Potenza RE001 Nhật       6,140,000
254 245/40R18 Potenza RFT RE050 Nhật       7,260,000
255 245/40R18 Potenza S001 Nhật       6,340,000
256 245/40ZR18 Potenza RE040 Nhật       6,140,000
257 245/45R18 Turanza GR90 Nhật       4,840,000
258 245/45R18 Potenza RE001 Nhật       4,680,000
259 245/45R18 Potenza RFT RE050 Nhật       6,970,000
260 245/45R18 Potenza RFT RE050 Nhật       6,970,000
261 245/45R18 Potenza S001 Nhật       4,680,000
262 245/45ZR18 Potenza RFT RE050 Nhật       6,970,000
263 245/50R18 Turanza ER30 Nhật       5,950,000
264 245/50R18 Turanza ER42 Nhật       5,950,000
265 245/50R18 Turanza GR90 Nhật       5,950,000
266 255/35R18 Turanza GR90 Nhật       5,170,000
267 255/35R18 Potenza RE001 Nhật       5,170,000
268 255/35R18 Potenza RFT RE050 Nhật       8,170,000
269 255/35R18 Potenza S001 Nhật       5,170,000
270 255/40R18 Turanza EL400 Nhật       5,290,000
271 255/40R18 Potenza RE001 Nhật       4,730,000
272 255/40R18 Potenza S001 Nhật       5,290,000
273 255/45R18 Turanza GR90 Nhật       4,610,000
274 255/45R18 Potenza S001 Nhật       4,840,000
275 255/55R18 Dueler D400 Nhật       6,480,000
276 255/55R18 Dueler D400 Nhật       6,480,000
277 255/55R18 Dueler D680 Nhật       6,480,000
278 255/55R18 Dueler DHPS Nhật       6,480,000
279 255/60R18 Dueler D840 Nhật       6,340,000
280 265/35R18 Turanza GR90 Nhật       5,360,000
281 265/35R18 Potenza RE001 Nhật       5,360,000
282 265/35R18 Potenza S001 Nhật       5,360,000
283 265/40R18 Potenza S001 Nhật       5,170,000
284 275/35R18 Turanza GR90 Nhật       6,340,000
285 275/35R18 Potenza RFT RE050 Nhật    10,880,000
286 275/40R18 Potenza RFT RE050 Nhật       7,600,000
287 275/40R18 Potenza S001 Nhật       7,160,000
288 275/45R18 Turanza GR90 Nhật       6,390,000
289 275/60R18 Dueler D683 Nhật       5,930,000
290 275/60R18 Dueler DHPS Nhật       6,270,000
291 285/35R18 Potenza S001 Nhật       7,790,000
292 285/40R18 Potenza RFT RE050 Nhật       7,740,000
293 225/35R19 Potenza S001 Nhật       7,410,000
294 235/35R19 Turanza GR90 Nhật       7,750,000
295 235/35R19 Potenza S001 Nhật       7,750,000
296 235/35R19 Potenza S001 Nhật       7,750,000
297 245/35R19 Turanza GR90 Nhật       7,980,000
298 245/35R19 Potenza S001 Nhật       7,980,000
299 245/40R19 Turanza GR90 Nhật       7,630,000
300 245/40R19 Potenza RFT RE050 Nhật       8,030,000
301 245/40R19 Potenza S001 Nhật       7,920,000
302 245/45R19 Turanza GR90 Nhật       6,950,000
303 245/45R19 Potenza S001 Nhật       6,950,000
304 245/55R19 Dueler D400 Nhật       7,750,000
305 255/30R19 Potenza S001 Nhật       8,550,000
306 255/35R19 Potenza S001 Nhật       8,550,000
307 255/40R19 Potenza S001 Nhật       8,260,000
308 255/50R19 Dueler D680 Nhật       8,260,000
309 255/55R19 Dueler D680 Nhật       8,550,000
310 265/30R19 Turanza GR90 Nhật       8,570,000
311 265/30R19 Potenza S001 Nhật       9,400,000
312 275/30R19 Turanza GR90 Nhật       8,760,000
313 275/30R19 Potenza S001 Nhật       9,650,000
314 275/35R19 Potenza RFT RE050 Nhật       9,450,000
315 275/35R19 Potenza S001 Nhật       9,450,000
316 275/40R19 Turanza GR90 Nhật       8,520,000
317 275/40R19 Potenza S001 Nhật       9,110,000
318 275/45R19 Dueler DHPA Nhật    10,440,000
319 285/30R19 Potenza S001 Nhật       9,840,000
320 285/35R19 Potenza S001 Nhật       9,710,000
321 285/40ZR19 Potenza RFT RE050 Nhật       9,920,000
322 295/30R19 Potenza S001 Nhật       9,960,000
323 245/35R20 Potenza S001 Nhật       9,000,000
324 245/40R20 Potenza S001 Nhật       8,600,000
325 255/30R20 Potenza S001 Nhật       9,750,000
326 255/35R20 Potenza S001 Nhật       9,400,000
327 265/35ZR20 Potenza S001 Nhật       9,970,000
328 265/50R20 Dueler DHPA Nhật    10,440,000
329 275/30R20 Potenza S001 Nhật    10,830,000
330 275/35R20 Potenza S001 Nhật    10,440,000
331 275/40R20 Dueler DHPA Nhật    11,900,000
332 275/40R20 Dueler DHPA Nhật    11,900,000
333 275/45R20 Dueler DHPA Nhật    11,110,000
334 285/30R20 Potenza S001 Nhật    11,340,000
335 315/35R20 Dueler DHPA Nhật    14,850,000
336 175R14C   R623 Nhật       2,080,000
337 195/70R15C   R623 Nhật       2,900,000
338 225/70R15C   R623 Nhật       2,900,000
339 195/75R16C   613V Nhật       2,460,000
340 195/75R16C   R630 Nhật       2,460,000
341 205R16C Dueler D694 Nhật       2,960,000
342 215/75R16C   R630 Nhật       2,960,000
           
                                     BẢNG GIÁ LỐP  BRIDGESTONE  TẢI 
                                          Áp dụng từ ngày 01 tháng 08 năm 2011
           
STT
  Kích cỡ  PR (Bố) Mẫu gai Xuất xứ Giá  có thuế VAT
                             LỐP XE-KẼM (KHÔNG SĂM)
1 9R22.5 14PR R180 Nhật       8,720,000
2 10R22.5 14PR M840 Thái       7,590,000
3 11R22.5 16PR M840 Thái       8,110,000
4 11R22.5 16PR R150 Thái       7,850,000
5 11R22.5 16PR R224 Thái       7,680,000
6 11R22.5 16PR G611 Thái       7,510,000
7 12R22.5 16PR L317 Thái       8,980,000
8 12R22.5 16PR L301 Nhật    10,700,000
9 12R22.5 16PR M840 Thái       8,550,000
10 12R22.5 16PR R150 Thái       8,280,000
11 12R22.5 16PR R224 Thái       8,110,000
12 12R22.5 18PR M840 Nhật    11,730,000
13 295/75R22.5 14PR M711 Nhật    10,090,000
14 295/75R22.5 14PR R280 Thái       7,680,000
15 295/80R22.5 16PR M840 Thái       8,550,000
16 295/80R22.5 16PR R150 Thái       8,280,000
17 295/80R22.5 16PR G611 Thái       7,940,000
18 235/75R17.5   R184 Nhật       7,420,000
19 205/65R17.5   R184 Nhật       6,820,000
20 285/70R19.5   R184 Nhật       9,830,000
21 245/70R19.5   R294 Nhật       9,230,000
22 315/80R22.5   M840 Thái       9,490,000
23 385/65R22.5   R164 Thái    10,180,000
24 425/65R22.5 20PR R164 Nhật    12,770,000
25 445/65R22.5 20PR R164 Nhật    13,370,000
                                  LỐP XE-KẼM ( CÓ SĂM)
26 750R18 14PR G610 Nhật       7,640,000
27 825R20 14PR R187 Nhật       8,670,000
28 900R20 14PR R295 Nhật       9,100,000
29 900R20 14PR R610 Nhật       8,930,000
30 9.00R20 14PR G580 Thái       6,790,000
31 1000R20 16PR L301 Thái       8,150,000
32 1000R20 16PR M840 Thái       7,980,000
33 1000R20 16PR R150 Thái       7,730,000
34 1000R20 16PR R224 Thái       7,550,000
35 1000R20 16PR G611 Thái       7,380,000
36 10.00R20 16PR G580 Thái       7,210,000
37 10.00R20 16PR F595 Thái       7,040,000
38 1100R20 16PR L301 Thái       9,020,000
39 1100R20 16PR M840 Nhật    10,820,000
40 1100R20 16PR M840 Thái       8,850,000
41 1100R20 16PR R150 Thái       8,590,000
42 1100R20 16PR R224 Nhật    10,390,000
43 1100R20 16PR G611 Thái       8,240,000
44 11.00R20 16PR G580 Thái       8,070,000
45 11.00R20 16PR F595 Thái       7,900,000
46 12.00R20 18PR L301 Nhật    11,840,000
47 1200R20 18PR M840 Nhật    11,670,000
48 12.00R20 18PR G580 Thái       8,930,000
                                          LỐP XE -NYLON
49 8.25- 20 14PR SULP Thái       6,320,000
50 900-20 14PR SULP Thái       6,770,000
51 900- 20 14PR EMLS Thái       6,590,000
52 10.00-20 16PR SULP Thái       7,230,000
53 1000-20 16PR EMLS Thái       7,050,000
54 11.00-20 16PR SULP Thái       8,120,000
55 1100- 20 16PR EMLS Thái       7,940,000
56 12.00-20 18PR SULP Thái       9,030,000
                                   LỐP XE TẢI NHẸ -KẼM
57 7.00R15 12PR R230 Nhật       4,560,000
58 7.50R15  14PR R230 Nhật       4,780,000
59 6.50R16 10PR R230 Nhật       4,560,000
60 700R16 12PR M755 Nhật       4,900,000
61 7.00R16 12PR R200 Thái       3,810,000
62 7.50R16  14PR R210 Thái       4,220,000
63 825R16 14PR L330 Nhật       5,830,000
64 8.25R16 14PR R210 Thái       4,650,000
65 215/85R16 10PR R265 Nhật       4,990,000
66 235/85R16 10PR D673 Nhật       5,330,000
67 215/75R17.5 10PR R294 Nhật       5,420,000
                                LỐP XE TẢI NHẸ -NYLON
68 550-13  8PR   MR In-đô       2,410,000
69 600-13  8PR   MR In-đô       2,630,000
70 650-14  8PR   MR Thái       2,850,000
71 700-15 10PR   MR Thái       3,060,000
72 750-15 10PR   MR In-đô       3,190,000
73 7.50-15 12PR   MR In-đô       3,280,000
74 700-16  8PR   MR In-đô       3,190,000
75 7.00-16 10PR   MR In-đô       3,280,000
76 7.00-16 14PR   MR In-đô       3,450,000
77 750-16  8PR   MR In-đô       3,540,000
78 7.50- 16 14PR   MR In-đô       3,800,000
79 7.50- 16 16PR SULP In-đô       3,960,000
80 8.25- 16 14PR   MR Thái       4,230,000
           
5/12/2010 1:28:05 PM
Trở về
 
Lốp Ôtô Khuyến Mãi Kèm Quà Tặng Tháng 5 đến tháng 6 Năm 2012
     

Lốp xe ÔTÔ Michelin "Giá Mới Khuyến Mãi Mới"
     

BẢNG GIÁ LỐP ÔTÔ BRIDGESTONE 01.08.2011
     

Bảng Giá Ác Quy ATLAS và DELKOR 15.04.2012
     

BẢNG GIÁ LỐP ÔTÔ MICHELIN 01.07.2011
     Kinh doanh


Mr Đức

0913.192.688